☆ JA MAAR, WAT ALS ……. ☆

Veel mensen leven niet hun volledige potentieel. Ze houden zichzelf gevangen door niet helpende belemmerende gedachten en overtuigingen (IQ), gevoelens en emoties (EQ).

Wat weer van grote invloed invloed is op de keuzes die ze al dan niet maken, de mate waarin ze trouw zijn aan wie ze in essentie zijn (SQ) en uiteindelijk dus ook op het ontwikkelen van dagelijkse (on-)gezonde leefgewoontes (FQ), hun leefstijl en totaalbalans.

Balans Model Mark

Al met al belangrijk om bewustzijn en zelfinzicht te creëren op al deze thema’s. En te ont-dekken welke universele oerangsten jou parten spelen. En jou belemmeren om de regie terug te nemen over je leven.

Welke jou “aansturen” en waardoor je je mogelijk gekooid voelt als een prachtige zangvogel opgesloten in een kooitje terwijl de deur gewoon open staat om uit te vliegen en jouw unieke stem te laten horen aan de wereld. 

Als integraal Leefstijl- en Vitaliteitscoach ben ik opgeleid om al deze aspecten met jou te gaan ontginnen en je te begeleiden op jouw pad naar optimale vitaliteit en levensgeluk.

Deze vorm van coaching kan samen, als apart. Zie voor meer info over de afzonderlijke vormen van coaching;

Integrale Leefstijlcoaching

Integrale Vitaliteitscoaching